+32 (0)3 294 90 25 contact_us@infranea.eu
Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME
TV MINT-iNFRANEA zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid redactioneel en praktisch ondersteunen bij de herziening van de Vlaamse ontwerprichtlijnen voor weginfrastructuur. AWV is bezig met de opmaak van een handboek voor ontwerp, onderhoud en beheer van infrastructurele voorzieningen als alternatief voor de huidige versnippering van kennis in allerlei…
Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen, de dijkverlegging bij Lent, heeft de Nederlandse Bouwpluim 2015 gewonnen in de categorie Grond-, Weg- en Waterbouw. iNFRANEA feliciteert Bouwcombinatie i-Lent, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam in opdracht van de gemeente Nijmegen, met het behalen van dit succes. De Bouwpluim wordt iedere twee jaar toegekend…
Antwerpen - Op donderdag 28 mei 2015 is de samenwerking tussen Advin en iNFRANEA met een feestelijk tintje bevestigd.. Via een samenwerkingsovereenkomst hebben Advin en iNFRANEA bekrachtigd dat Advin zich bij voorrang door iNFRANEA laat ondersteunen voor 3D engineering en BIM diensten. Voor de overige diensten van iNFRANEA (w.o. Visualisaties en Systems Engineering)…
iNFRANEA maakt gebruik van de “Next-Generation Virtual Reality Technology”. Als expert op het gebied van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) en daaraan gerelateerde processen, kunnen we nu de BIM data omzetten naar een Virtual Reality (VR) omgeving waar de eindgebruiker in kan bewegen. Door het toepassen van de Oculus Rift DK2 bril, met daaraan…

Projectreferenties