+32 (0)3 294 90 25 contact_us@infranea.eu
Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME
iNFRANEA leverde aan het consortium Femern Link Contractors (FLC), dat verantwoordelijk zal zijn voor de afzinktunnel en productie van de tunnelelementen, alsook voor de landhoofden, diverse diensten gedurende de tender. De Fehmarnbeltverbinding is een geplande afzinktunnel tussen Denemarken en Duitsland over de Fehmarnbelt. De oeververbinding heeft een geplande lengte van 18,2 kilometer en…

Verruimen Julianakanaal

In het voorjaar van 2013 heeft aannemer De Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken het project Verruimen Julianakanaal aangenomen. In opdracht van Rijkswaterstaat voeren wij tot medio 2017 verruimende werkzaamheden uit van Elsloo tot Born. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoudsbaggeren over het gehele tracé van het Julianakanaal, van Maastricht…
De provincie Noord-Holland is gestart met het baggeren van 43 kilometer vaarweg in de Kop van Noord-Holland. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd om de vaarwegen weer optimaal bevaarbaar te maken en te laten voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij De Vries en van de Wiel aan wie, volgens…

Renovatie Rijnstraat 8, Den Haag

Het voormalige ministerie van VROM, naast het Centraal Station in Den Haag, wordt na een grootscheepse verbouwing een nieuw rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten. Rijnstraat 8 is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Het huidige pand (uit 1992) is ontworpen door Jan Hoogstad. Zijn uitgangspunt was een heldere, transparante, zakelijke architectuur…

Nieuwsberichten

 cheap nike air max 90 online