+32 (0)3 294 90 25 contact_us@infranea.eu
Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

iNFRANEA is dé specialist bij uitstek in het 3D-ontwerpen van (snel)wegen, volgens alle normen en richtlijnen.Met 3D Engineering gaan we verder dan de geometrie van het wegplatform. Het 3D-wegmodel is uitermate geschikt voor het geometrisch ontwerp van alle gerelateerde objecten naast en rond de weg, zoals kunstwerken, landschap, grondwerken en waterhuishouding.

Daarnaast modelleren onze ingenieurs ontwerpen in de gehele grond-, weg- en waterbouwsector. Onze 3D-modellen faciliteren immers het beheer en de verificatie van eisen en raakvlakken, nauwkeurige hoeveelheidsberekeningen en de optimalisatie van faseringen.

Hiervoor passen we een beproefde ontwerpmethodiek toe, binnen een strak specificatie- en verificatiekader op basis van de principes van Systems Engineering.

Met 4D-BIM en Location Based Planning optimaliseren we de bouwfaseringen.

  • All
  • Ideas
load more hold SHIFT key to load all load all

3D Engineering services

3D (WEG)ONTWERPiNFRANEA is dé specialist in het 3D-ontwerp van auto(snel)wegen volgens landspecifieke richtlijnen, zoals ROA/NOA, met Bentley MXRoad of Autodesk Civil3D software. Hiervoor passen onze ervaren ontwerpingenieurs een beproefde ontwerpmethodiek toe, gebaseerd op de principes van Systems Engineering.

3D MODELLERENNaast 3D-Wegontwerp modelleren we ook vaak kunstwerken en complexe gebouwen, o.a. met behulp van Revit. Voor het modelleren van waterbouwkundige objecten, zoals dijken, en landschappelijke projecten, waaronder golfterreinen, passen we eerder Autodesk Civil3D toe.

HOEVEELHEIDSBEREKENINGENTijdens de verschillende projectfasen kunnen onze 3D-engineers zeer nauwkeurige materiaalhoeveelheden berekenen door het gebruik van het 3D-model. Aan dit model kunnen we aanvullende data toevoegen, zoals grondlagen, waarna we met verschillende rekenmethodes de materiaalhoeveelheden berekenen en controleren.

ONTWERPVERIFICATIESoms stellen opdrachtgevers reeds 3D ontwerpmodellen ter beschikking. Onze ingenieurs zijn als geen ander in staat om deze ontwerpen efficiënt te verifiëren tegen geldende richtlijnen zoals ROA of NOA, of om voor u een second opinion uit te voeren. Hierbij maken wij gebruik van zelfontwikkelde, CAD-gebaseerde verificatie-tools, in relatie tot Systems Engineering.

COÖRDINATIE GEOMETRISCH ONTWERP


Een van de grootste risico’s tijdens het ontwerpproces is een gebrek aan synchronisatie tussen de diverse ontwerpdisciplines. Een 3D-model is het instrument bij uitstek om geometrische conflicten tijdig te kunnen signaleren. Daarom nemen onze 3D-engineers vaak de rol op van coördinator geometrisch ontwerp.

BIM & 3D ENGINEERINGiNFRANEA integreert de 3D geometrie van alle objecten in een 3D integraal BIM voor een efficiënt geometrisch raakvlakkenbeheer. Om alle informatie van het bouwwerk in zijn levenscyclus te beheersen wordt gebruik gemaakt van effectieve configuratiemanagement en distributietools om het proces transparant en traceerbaar te houden.

SITE ENGINEERINGOnze Site Engineers begeleiden uw project vanuit de bouwkeet, op basis van integrale 3D modellen. Enerzijds ondersteunen zij het uitvoeringsproces door de volledige coördinatie van de maatvoering ( maatvoeringsgegevens en/of GPS machinebestanden) en anderzijds door vergelijking van de as-built gegevens met de 3D-ontwerpmodellen ter toetsing van afwijkingen. Alle kritieke informatie wordt eenduidig verzameld, geanalyseerd en beheerd met het oog op een betere kwalitatieve en kwantitatieve monitoring. Uiteraard ondersteunen we deze werkzaamheden ook met Systems Engineering en BIM.

LOCATION BASED PLANNINGDoor alle materiaalhoeveelheden te koppelen aan locaties, vanuit het 3D-model, en aan de projectplanning, kunt u aanzienlijk veel tijd en kosten besparen. Daarvoor gebruiken we DYNAROAD. Zo kunt u tijdens de ontwerp- of tenderfase verschillende ontwerpvarianten en faseringen evalueren of tijdens de realisatiefase de uitvoering controleren, monitoren en eventueel bijsturen.

 cheap nike air max 90 online