+32 (0)3 294 90 25 contact_us@infranea.eu
Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouwsector is het toepassen van

'Bouw Informatie Modellen' (BIM).iNFRANEA geeft in dit kader liever de voorkeur aan: Bouw Informatie Management, tenslotte gaat het over het proces die maakt dat alle relevante informatie tijdens elke fase van de levenscyclus van het bouwwerk, gestructureerd, uniform en meervoudig uit te wisselen is met alle (keten)partners. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.
De grote hoeveelheid (keten)partners en gegevens binnen een bouwproject en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is. BIM reduceert faalkosten.

Samenwerken in een BIM betekent voor iNFRANEA daarom ook:


- efficiënter werken;
- lagere kosten;
- doelmatiger beheer.

Daarnaast helpt BIM bij het:

- voorspellen van de prestaties van een bouwwerk;
- visualisatie van de gevolgen van verandering in een ontwerp, geometrische raakvlakken en ruimtelijke kwaliteit;
- het nauwkeuriger maken van hoeveelheidsbepalingen en kostenramingen;
- het direct en visueel zichtbaar maken van risico’s en effecten.
.

Speciaal geselecteerde BIM projecten

  • All
  • Ideas
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

BIM services

PROJECT INFORMATIE
MANAGER


ICT-ontwikkelingen zijn tegenwoordig simpelweg te complex en te belangrijk voor bouwprojecten om er door het projectmanagement ‘even bijgedaan’ te kunnen worden. De iNFRANEA projectinformatiemanager zal daarom optreden als de coördinator tussen aannemer(s), onderaannemers, leveranciers en, in het geval van integrale contracten, adviesbureaus. Hij stelt hier doorgaans een BIM Management Plan voor op, waarin d ebasis gelegd wordt voor de samenwerking tussen deze partijen.

GEBIED INFORMATIE MANAGEMENT


Het concept van een BIM is toepasbaar op een strong>gebied. Het resultaat hiervan is een Gebied Informatie Model of GIM. iNFRANEA maakt gebruik van Autodesk InfraWorks om GIM modellen op te bouwen met als doel gebiedsontwikkeling doelmatig te ondersteunen en alle informatie rondom het bouwwerk inzichtelijk te maken om zo samenwerking en communicatie tussen alle partner verder te optimaliseren in functie van kosten en kwaliteit.

BIM ENGINEERSBij de uitvoering van uw projecten ondersteunen onze ervaren BIM Engineers de BIM processen met raad en daad. Zij integreren de 3D geometrie van alle objecten in een 3D integraal BIM model voor een efficiënt geometrisch raakvlakkenbeheer. Daarnaast koppelen zij alle niet-geometrische data aan de objecten in het 3D integrale model gebruikmakend van de iBIM-tools van onze partner neanex. Om alle informatie van het bouwwerk in zijn levenscyclus te beheersen wordt gebruik gemaakt van effectieve configuratiemanagement en distributietools om het proces transparant en traceerbaar te houden.

 cheap nike air max 90 online